Şair-dramaturq Ramiz Abdullayev “Sıfır nöqtəsi” romanından yazdı

ramiz_abdullayevHəyat sevgisi

Həyat sevgisi ilə fərqlənən insanlar ədəbiyyatda öz izlərini qoymaq üçün gecə-gündüz axtarışda olurlar. Mübarizlik, qəhrəmanlıq, Vətənə, anaya, xalqa olan sevgi və düşüncələrini vərəqlərə köçürərək şeirlər, hekayələr, romanlar vasitəsi ilə öz oxucularına çatdırırlar. Yazılmış hər bir əsər artıq oxucu və yazar arasında yeni salınmış körpüyə bənzəyir. Bu körpüdən oxucu sevinc və ya kədər duyğuları ilə addımlayaraq keçir. Oxucu minnətdarlığı hər bir yazıçıya, şairə nəsib olmur. Bu zirvəyə çatmaq üçün yaradıcı insan öz üzərində çalışmalı, xalqın sevgi və məhəbbətini qazanmalıdır. Azərbaycan ədəbiyyatında öz dəsti-xəttiylə fərqlənən və sevilən gənc yazarlar çoxdur. Onlar artıq Azərbaycan ədəbiyyatının bir parçasıdırlar. Bu günlərdə mənə Əhməd Şahidovun «Sıfır nöqtəsi» romanı təqdim edildi. Böyük maraqla vərəqləyib oxuduqca 1990-cı ilin əvvəllərindən başlayan Azərbaycan torpaqlarına edilən basqınlar bir kino lenti kimi gözlərimin önündə canlandı. «Sıfır nöqtəsi» romanında da məhz 1992-ci ildə füsunkar Qarabağ torpaqlarında Azərbaycanın tacı sayılan Şuşanın erməni və rus qoşunları tərəfindən təcavüzə uğramasından danışılır. Roman yazıçı Əhməd Şahidov qələminin artıq mükəmməlliyindən xəbər verir. Romanda qəhrəmanların həyat tərzi, göstərdikləri süjetlər çox dolğun təsvir edilmişdir. Məzmun özü oxucunu öz aləminə alıb aparır. Mövcud olan hadisələrdən ayrılmaq istəməyərək oxumaq və yenə də oxumaq istəyirsən. Daşaltı əməliyyatı zamanı yaşanmış olan hadisələr, tarixi faktlar, bu tarixi yenidən qələmə alıb yaşatmaq özü də bir gənc yazar üçün yüksək göstəricidir. Şəhidlik zirvəsini həmişə uca tutan yazıçının Vətən yolunda canından keçmiş şəhidlərə şeir vasitəsi ilə müraciəti də çox maraqlı alınmışdır:

İndi məmləkətim tam müstəqildir,
Sizin sayənizdə buna qovuşduq.
Sağ qalıb bu gunkü Azərbaycanı,
Görsəz, sevinərdiz siz də, Şəhidlər!

Əsər ümümiyyətlə gənclərə doğru yol gostərə biləcək bir mayaka bənzəyir. Vətən uğrunda mübarizliyə, gələcək uğrunda qələbəyə və azadlığın qorunub saxlanılmasına səsləyir. Hər bir Azərbaycanlı cənubi, qərbi və şimali Azərbaycan torpaqlarının bir gün qaytarılacağını böyük sevinclə gözləyir. İnşallah, o gün çox da uzaqda deyil.
Mən «Sıfır nöqtəsi» romanının işıq üzü görməsi münasibəti ilə müəllifi səmimi qəlbdən təbrik edir, yeni əsərlərin yazılmasını və uğurla zirvəyə yüksəlməsini Allahdan arzu edirəm.

Hörmətlə, Ramiz Abdullayev
şair-dramaturq

ramiz_abdullayevle

ramiz_abdullayevle1

Bu yazını Facebookda şərh et