AGİT’in Viyana’daki toplantısında Ermeni toplumunun Azerbaycan ve Türkiye düşmanlığı tartışıldı

AGİT İnsan Hakları ve Demokratik Kurumlar Ofisi tarafından düzenlenen “Çatışma Bölgelerinde İşkence Gerçekleri ve Uluslararası İnsancıl Hukukun Diğer Ciddi İhlalleri” konulu uluslararası konferans bugün Avusturya’nın başkenti Viyana’da çalışmalarına başladı.

AGİT üyesi 57 ülkenin büyükelçileri, diplomatları ve devlet kurumlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda AGİT coğrafyasında yaşanan güncel çatışmalar ve işkence vakaları geniş çapta ele alındı.

Etkinlikte konuşan Türkiye Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı Dr. Ahmet Şairoğlu, Ermenistan ile Azerbaycan arasında son haftalarda yaşanan gerginlikler ve Erivan`da Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyetleri bayraklarının yakılması da dahil olmak üzere Ermeni toplumunda artan nefret propagandasına ilişkin açıklamalarda bulundu, ve Ermenistan’ın işlediği savaş suçlarını gündeme getirdi.

Ermenistan’da esir tutulan ve sürekli işkenceye maruz kalan iki Azerbaycan askeri Agşin Babirov ve Hüseyin Akhundov hakkında konuşan insan hakları savunucusu Dr. Ahmet Şairoğlu, Ermenistan’ın uluslararası hukukun gereklerini ağır bir şekilde ihlal ettiğini söyleyerek AGİT üyesi ülkelerden bu konuda Erivan`a baskı yapmalarını istedi.

Bu yazını Facebookda şərh et