Filologiya elmləri namizədi, dosent, Sumqayıt Dövlət Universitetinin rus dili kafedrasının müdiri Ramazan Məmmədovun rəyi (azərbaycanca)
izmir escort - izmir escort bayan fethiye escort bayan 2013mersin.net

Filologiya elmləri namizədi, dosent, Sumqayıt Dövlət Universitetinin rus dili kafedrasının müdiri Ramazan Məmmədovun rəyi (azərbaycanca)

Ana Sayfa » Elmi rəylər » Filologiya elmləri namizədi, dosent, Sumqayıt Dövlət Universitetinin rus dili kafedrasının müdiri Ramazan Məmmədovun rəyi (azərbaycanca)

Əhməd Şair oğlu Şahidovun filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün 10.02.03 – Slavyan dilləri (Rus dili) və 10.02.01 – Azərbaycan dili ixtisasları üzrə təqdim etdiyi “Rus və Azərbaycan dillərində hecanın fonetik quruluşu və sözün sillabik quruluşu (ikihecalı sözlərin materialı əsasında)” adlı dissertasiyasının avtoreferatına

 R Ə Y

Əhməd Şair oğlu Şahidovun dissertasiyası rus və Azərbaycan dillərində ikihecalı leksikanın materialları əsasında müqayisəli-tipoloji tədqiqata həsr olunub. Dərhal qeyd etmək lazımdır ki, müəllif tərəfindən nəhəng bir iş görülüb: rus dilindaki 12 283 və Azərbaycan dilindəki 10 044 ikihecalı sözün sillabik quruluşu analiz olunub.

Dissertasiyanın avtoreferatında işin ümumi səciyyəsi (səh. 3-6), tədqiqatın əsas məzmunu (səh. 6-17), dissertantın istifadə etdiyi ədəbiyyat siyahısı (səh. 17-18; 12 adda ədəbiyyat), Azərbaycan dilində xülasə (səh. 19) və ingilis dilində xülasə (səh. 20) öz əksini tapmışdır.

“İşin ümumi səciyyəsi” adlı bölmədə tədqiqat mövzusunun aktuallığı kifayət qədər ətraflı və inandırıcı şəkildə təsvir olunub, 4 bənddə dissertasiyanın məqsəd və vəzifələri əks olunub, dissertasiyanın elmi yeniliyi, nəzəri və praktiki əhəmiyyəti göstərilib, 5 bənddə müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar ortaya qoyulub, istifadə olunmuş ədəbiyyatlar və işin aprobasiyası sıralanıb, o cümlədən dissertasiyanın quruluşu təsvir olunur – giriş, iki fəsil (hər bir fəsil 3 bölmədən, bölmələr isə paraqraflardan ibarətdir), nəticə və istifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı.

“İşin məzmunu” bölməsində dissertasiyanın ibarət olduğu hissələrin tam aydın təsviri öz əksini tapır.

Dissertasiyanın birinci fəslində dildəki hecanın əsas fonetik quruluşunu təşkil edən məsələlərdən – fonem, sintaqmatik, sillabik və aksent-ritmik strukturlardan danışılır, onların ətraflı xarakteristikası verilir; rus və Azərbaycan dillərindəki ikihecalı sözlərin başlanğıc və son hecalarının fonetik quruluşu, o cümlədən son və intervokal konsonant birləşmələr  analiz olunur,  onlardakı samitlərin kəmiyyətinə görə təsnifatı verilir.

Dissertasiyanın ikinci fəsli xarici və Azərbaycan dilçiliyindəki mövcud heca nəzəriyyələrinə həsr olunub, burada əsas heca nəzəriyyələri müzakirə olunur, tədqiq olunan dillərdəki ikihecalı leksikanın tərkibindəki hecaların quruluş növləri analiz olunur.

Xüsusilə bir məqamı qeyd etmək lazımdır ki, müəllif öz dissertasiyasında tədqiqat işinin mövzusuyla bağlı geniş spektrli problemlərə toxunur. Tədqiqat obyektinin tam əhatə olunması dissertantın böyük uğuru sayıla bilər. Bütünlükdə dissertasiyanın linqvodidaktik istiqamətini xüsusilə qeyd etmək yerinə düşər, çünki işin praktiki əhəmiyyəti şübhəsizdir.

Ümumiyyətlə, rəy verdiyimiz işin təqdimat stili də təqdirəlayiqdir – dəqiq, korrekt, aydın formul – müəllif özünün haqlı olduğuna tam əmindir, lakin bununla belə ciddidir və gərəksiz inadcıllıqdan da uzaqdır.

Müəllifin digər əsərləri kimi bu avtoreferat da yüksək səviyyədə yazılmış və dissertasiya haqqında tam dolğun məlumat verə bilir. Son olaraq, qeyd edək ki, Əhməd Şair oğlu Şahidovun «Rus və Azərbaycan dillərində hecanın fonetik quruluşu və sözün sillabik quruluşu» mövzusunda dissertasiyası Ali Atestasiya Komisiyasının qarşıya qoyduğu tələblərə cavab verir və onun müəllifi 10.02.03- Slavyan dilləri, 10.02.01- Azərbaycan dili indeksləri ilə filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi adını almağa tamamilə layiqdir.

Ramazan Məmmədov,

Filologiya elmləri namizədi, dosent

Sumqayıt Dövlət Universitetinin rus dili kafedrasının müdiri

Xəbərlər

Azərbaycanlı girovların məsələsi Türkiyədə keçiriləcək “Xocalı Həftəsi”ndə qaldırılacaq Azərbaycanlı girovların məsələsi Türkiyədə keçiriləcək “Xocalı Həftəsi”ndə qaldırılacaq Əhməd Şahidov Albaniya Respublikasının Ombudsmanı xanım Erinda Ballanka ilə görüşüb Əhməd Şahidov Albaniya Respublikasının Ombudsmanı xanım Erinda Ballanka ilə görüşüb Əhməd Şahidov Albaniyanın xristian dini lideri Anastasios Yannoulatos ilə görüşüb Əhməd Şahidov Albaniyanın xristian dini lideri Anastasios Yannoulatos ilə görüşüb Əhməd Şahidov Türkiyənin Macarıstandakı səfirliyini ziyarət edib Əhməd Şahidov Türkiyənin Macarıstandakı səfirliyini ziyarət edib “AŞPA-nın Qış Sessiyasındakı fəaliyyətimiz azərbaycanlı girovlara beynəlxalq yanaşmanı dəyişmiş oldu” – Əhməd Şahidov “AŞPA-nın Qış Sessiyasındakı fəaliyyətimiz azərbaycanlı girovlara beynəlxalq yanaşmanı dəyişmiş oldu” – Əhməd Şahidov AŞPA-nın Qış Sessiyasında azərbaycanlı girovlar Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyev barədə müzakirələr aparılıb AŞPA-nın Qış Sessiyasında azərbaycanlı girovlar Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyev barədə müzakirələr aparılıb “AŞPA-nın Qış Sessiyasında azərbaycanlı girovlar Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevin məsələsini qaldıracayıq” – Əhməd Şahidov “AŞPA-nın Qış Sessiyasında azərbaycanlı girovlar Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevin məsələsini qaldıracayıq” – Əhməd Şahidov Əhməd Şahidov Şimali Kiprdə keçirilən Həmrəylik Günü və Yeni İl Bayramında çıxış edib Əhməd Şahidov Şimali Kiprdə keçirilən Həmrəylik Günü və Yeni İl Bayramında çıxış edib Əhməd Şahidov Həmrəylik Günü və Yeni İl münasibəti ilə Qax camaatını təbrik edib Əhməd Şahidov Həmrəylik Günü və Yeni İl münasibəti ilə Qax camaatını təbrik edib Şimali Kiprin “Kanal T” Televiziyasında azərbaycanlı girovlar Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyev barədə danışılıb Şimali Kiprin “Kanal T” Televiziyasında azərbaycanlı girovlar Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyev barədə danışılıb “Avropanın insan haqları təşkilatları Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə göz yumurlar” – Əhməd Şahidov CBC Azərbaycan kanalına müsahibə verib “Avropanın insan haqları təşkilatları Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə göz yumurlar” – Əhməd Şahidov CBC Azərbaycan kanalına müsahibə verib “Yaxın aylarda azərbaycanlı girovların azad ediləcəyinə inanırıq və bu istiqamətdə fəaliyyətimizi gücləndirmişik” – Əhməd Şahidov “Yaxın aylarda azərbaycanlı girovların azad ediləcəyinə inanırıq və bu istiqamətdə fəaliyyətimizi gücləndirmişik” – Əhməd Şahidov Avropa Parlamentində 2 yaşlı Zəhranın qətlə yetirilməsi barədə məlumat verilib Avropa Parlamentində 2 yaşlı Zəhranın qətlə yetirilməsi barədə məlumat verilib Əhməd Şahidov Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin Macarıstandakı səfirliyini ziyarət edib Əhməd Şahidov Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin Macarıstandakı səfirliyini ziyarət edib Əhməd Şahidov Serbiya Respublikasının Qaçqınlar və Miqrantlar üzrə Ali Komissarı ilə görüşüb Əhməd Şahidov Serbiya Respublikasının Qaçqınlar və Miqrantlar üzrə Ali Komissarı ilə görüşüb