Filologiya elmləri namizədi, dosent, Sumqayıt Dövlət Universitetinin rus dili kafedrasının müdiri Ramazan Məmmədovun rəyi (azərbaycanca)

Filologiya elmləri namizədi, dosent, Sumqayıt Dövlət Universitetinin rus dili kafedrasının müdiri Ramazan Məmmədovun rəyi (azərbaycanca)

Ana Sayfa » Elmi rəylər » Filologiya elmləri namizədi, dosent, Sumqayıt Dövlət Universitetinin rus dili kafedrasının müdiri Ramazan Məmmədovun rəyi (azərbaycanca)

Əhməd Şair oğlu Şahidovun filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün 10.02.03 – Slavyan dilləri (Rus dili) və 10.02.01 – Azərbaycan dili ixtisasları üzrə təqdim etdiyi “Rus və Azərbaycan dillərində hecanın fonetik quruluşu və sözün sillabik quruluşu (ikihecalı sözlərin materialı əsasında)” adlı dissertasiyasının avtoreferatına

 R Ə Y

Əhməd Şair oğlu Şahidovun dissertasiyası rus və Azərbaycan dillərində ikihecalı leksikanın materialları əsasında müqayisəli-tipoloji tədqiqata həsr olunub. Dərhal qeyd etmək lazımdır ki, müəllif tərəfindən nəhəng bir iş görülüb: rus dilindaki 12 283 və Azərbaycan dilindəki 10 044 ikihecalı sözün sillabik quruluşu analiz olunub.

Dissertasiyanın avtoreferatında işin ümumi səciyyəsi (səh. 3-6), tədqiqatın əsas məzmunu (səh. 6-17), dissertantın istifadə etdiyi ədəbiyyat siyahısı (səh. 17-18; 12 adda ədəbiyyat), Azərbaycan dilində xülasə (səh. 19) və ingilis dilində xülasə (səh. 20) öz əksini tapmışdır.

“İşin ümumi səciyyəsi” adlı bölmədə tədqiqat mövzusunun aktuallığı kifayət qədər ətraflı və inandırıcı şəkildə təsvir olunub, 4 bənddə dissertasiyanın məqsəd və vəzifələri əks olunub, dissertasiyanın elmi yeniliyi, nəzəri və praktiki əhəmiyyəti göstərilib, 5 bənddə müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar ortaya qoyulub, istifadə olunmuş ədəbiyyatlar və işin aprobasiyası sıralanıb, o cümlədən dissertasiyanın quruluşu təsvir olunur – giriş, iki fəsil (hər bir fəsil 3 bölmədən, bölmələr isə paraqraflardan ibarətdir), nəticə və istifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı.

“İşin məzmunu” bölməsində dissertasiyanın ibarət olduğu hissələrin tam aydın təsviri öz əksini tapır.

Dissertasiyanın birinci fəslində dildəki hecanın əsas fonetik quruluşunu təşkil edən məsələlərdən – fonem, sintaqmatik, sillabik və aksent-ritmik strukturlardan danışılır, onların ətraflı xarakteristikası verilir; rus və Azərbaycan dillərindəki ikihecalı sözlərin başlanğıc və son hecalarının fonetik quruluşu, o cümlədən son və intervokal konsonant birləşmələr  analiz olunur,  onlardakı samitlərin kəmiyyətinə görə təsnifatı verilir.

Dissertasiyanın ikinci fəsli xarici və Azərbaycan dilçiliyindəki mövcud heca nəzəriyyələrinə həsr olunub, burada əsas heca nəzəriyyələri müzakirə olunur, tədqiq olunan dillərdəki ikihecalı leksikanın tərkibindəki hecaların quruluş növləri analiz olunur.

Xüsusilə bir məqamı qeyd etmək lazımdır ki, müəllif öz dissertasiyasında tədqiqat işinin mövzusuyla bağlı geniş spektrli problemlərə toxunur. Tədqiqat obyektinin tam əhatə olunması dissertantın böyük uğuru sayıla bilər. Bütünlükdə dissertasiyanın linqvodidaktik istiqamətini xüsusilə qeyd etmək yerinə düşər, çünki işin praktiki əhəmiyyəti şübhəsizdir.

Ümumiyyətlə, rəy verdiyimiz işin təqdimat stili də təqdirəlayiqdir – dəqiq, korrekt, aydın formul – müəllif özünün haqlı olduğuna tam əmindir, lakin bununla belə ciddidir və gərəksiz inadcıllıqdan da uzaqdır.

Müəllifin digər əsərləri kimi bu avtoreferat da yüksək səviyyədə yazılmış və dissertasiya haqqında tam dolğun məlumat verə bilir. Son olaraq, qeyd edək ki, Əhməd Şair oğlu Şahidovun «Rus və Azərbaycan dillərində hecanın fonetik quruluşu və sözün sillabik quruluşu» mövzusunda dissertasiyası Ali Atestasiya Komisiyasının qarşıya qoyduğu tələblərə cavab verir və onun müəllifi 10.02.03- Slavyan dilləri, 10.02.01- Azərbaycan dili indeksləri ilə filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi adını almağa tamamilə layiqdir.

Ramazan Məmmədov,

Filologiya elmləri namizədi, dosent

Sumqayıt Dövlət Universitetinin rus dili kafedrasının müdiri

Xəbərlər

Əhməd Şahidov Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin Macarıstandakı səfirliyini ziyarət edib Əhməd Şahidov Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin Macarıstandakı səfirliyini ziyarət edib Əhməd Şahidov Serbiya Respublikasının Qaçqınlar və Miqrantlar üzrə Ali Komissarı ilə görüşüb Əhməd Şahidov Serbiya Respublikasının Qaçqınlar və Miqrantlar üzrə Ali Komissarı ilə görüşüb “Azərbaycan və Serbiya ərazi bütövlüyü məsələsində bir-birini dəstəkləyir” – Serbiya Parlamentinin vitse-spikeri ilə görüş “Azərbaycan və Serbiya ərazi bütövlüyü məsələsində bir-birini dəstəkləyir” – Serbiya Parlamentinin vitse-spikeri ilə görüş Əhməd Şahidov Serbiya Respublikasının Ombudsmanı cənab Zoran Paşaliç ilə görüşüb Əhməd Şahidov Serbiya Respublikasının Ombudsmanı cənab Zoran Paşaliç ilə görüşüb Əhməd Şahidov Bosniya və Herseqovinanın Ombudsmanı ilə görüşdə Azərbaycan həqiqətləri barədə danışıb Əhməd Şahidov Bosniya və Herseqovinanın Ombudsmanı ilə görüşdə Azərbaycan həqiqətləri barədə danışıb Azərbaycanlı girovlar Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevin məsələsi ATƏT-in Vyana toplantısında gündəmə gətirilib Azərbaycanlı girovlar Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevin məsələsi ATƏT-in Vyana toplantısında gündəmə gətirilib Əhməd Şahidov ATƏT-in Vyana toplantısında Avropanın təhlükəsizliyində azad medianın rolu barədə danışıb Əhməd Şahidov ATƏT-in Vyana toplantısında Avropanın təhlükəsizliyində azad medianın rolu barədə danışıb “İnsan hüquq və azadlıqları ölkələrin milli təhlükəsizliyini məhdudlaşdırmamalıdır” – Əhməd Şahidov ATƏT-in Vyana toplantısında çıxış edib “İnsan hüquq və azadlıqları ölkələrin milli təhlükəsizliyini məhdudlaşdırmamalıdır” – Əhməd Şahidov ATƏT-in Vyana toplantısında çıxış edib “Google və Facebook terrorizm və separatizm üçün əlverişli meydana çevrilib” – Əhməd Şahidov ATƏT-də internet təhlükəsizliyindən danışıb “Google və Facebook terrorizm və separatizm üçün əlverişli meydana çevrilib” – Əhməd Şahidov ATƏT-də internet təhlükəsizliyindən danışıb Macarıstan İşgəncələr Əleyhinə Fondu azərbaycanlı girovlarla bağlı araşdırmalara başlayır Macarıstan İşgəncələr Əleyhinə Fondu azərbaycanlı girovlarla bağlı araşdırmalara başlayır Əhməd Şahidov Budapeştdə Mərkəzi Avropa Universitetinin Siyasi Elmlər Mərkəzinin rəhbəri ilə görüşüb Əhməd Şahidov Budapeştdə Mərkəzi Avropa Universitetinin Siyasi Elmlər Mərkəzinin rəhbəri ilə görüşüb Ermənistanın Varşavadakı səfirliyi qarşısında azərbaycanlı girovlarla bağlı aksiya keçirilib Ermənistanın Varşavadakı səfirliyi qarşısında azərbaycanlı girovlarla bağlı aksiya keçirilib “Bir milyon azərbaycanlı məcburi köçkün humanitar fəlakətin qurbanıdır” – Əhməd Şahidov ATƏT-in Varşava toplantısında erməni işğalından danışıb “Bir milyon azərbaycanlı məcburi köçkün humanitar fəlakətin qurbanıdır” – Əhməd Şahidov ATƏT-in Varşava toplantısında erməni işğalından danışıb “Kipr türklərinin iqtisadi, sosial və mədəni haqları tapdanmaqdadır” – Əhməd Şahidov ATƏT-in Varşava toplantısında Şimali Kipr barədə danışıb “Kipr türklərinin iqtisadi, sosial və mədəni haqları tapdanmaqdadır” – Əhməd Şahidov ATƏT-in Varşava toplantısında Şimali Kipr barədə danışıb “Bura gəldim deyim ki, 7 aydır atamdan xəbər almırıq” – Dilqəm Əsgərovun oğlu ATƏT-in Varşava toplantısında çıxış edib “Bura gəldim deyim ki, 7 aydır atamdan xəbər almırıq” – Dilqəm Əsgərovun oğlu ATƏT-in Varşava toplantısında çıxış edib